EMDR

EMDR és un abordatge psicoterapèutic innovador, validat científicament, que accelera el tractament d’un ampli rang de patologies fòbiques i traumàtiques com el trastorn per estrès postraumàtic entre d’ altres.
L’abordatge, descobert i desenvolupat des de 1987 per la Dra. Francine Shapiro, consisteix en utilitzar l’estimulació bilateral per desensibilitzar i reprocessar situacions traumàtiques acompanyat de la desaparició de la simptomatologia a partir d’un protocol especial.

L’ EMDR és usat per resoldre material emocional que fa mal derivat d’esdeveniments dolorosos o traumàtics. Però també és usat per potenciar estats emocionals positius, amb la finalitat de facilitar el creixement natural i el procés curatiu.
Per al pacient, l’objectiu del tractament amb EMDR és aconseguir els canvis més complerts i profunds en el mínim temps possible mantenint al màxim la seva estabilitat dins el seu sistema familiar i social.
L’EMDR està basat en la filosofia que els éssers humans són capaços, sota condicions apropiades, de moure’s naturalment cap a una major salut i integració.

L’EMDR està validat com un tractament per a persones amb estrès agut i trastorn per estrès postraumàtic, trauma complex, trastorns de personalitat, abús sexual, trastorn de pànic, dol complicat, trastorns dissociatius, trastorns d’ansietat, addiccions, fòbies, problemes d’autoestima, problemes somàtics, trastorns somatoformes, incloent dolor crònic, dolor per un membre fantasma, èczema crònic, problemes gastrointestinals i imatge corporal negativa, drogodependències, addicció sexual, ludopatia, problemes familiars, de parella i sexuals, víctimes de catàstrofes naturals o produïdes per l’home, terrorisme. També és utilitzat per obtenir millors resultats en esportistes i executius.

El tipus de problema, les circumstàncies vitals, i la quantitat de temps exposat al trauma, determinaran quantes sessions d’EMDR són necessàries. Un tractament típic dura 10 sessions, a raó d’una per setmana. L’EMDR pot utilitzar-se dins d’una teràpia “verbal” estàndard, com una teràpia complementària amb un terapeuta per separat, o com un tractament en si mateix. Casos més complexos poden portar un nombre més elevat de sessions, però sempre infinitament menor que en qualsevol altre abordatge. També s’usa per poder dur a terme una teràpia més profunda.

Font: EMDR Espanya