TERÀPIA FAMILIAR

La família és el primer sistema al que pertanyem i el nostre primer lloc de socialització. On vivim les nostres primeres i principals experiències que influiran en les relacions posteriors i la forma d’afrontar-nos al mon com adults.

La família pot tenir la sensació que entre els membres hi ha conflictes, falta de comunicació, que no s’entenen. I que tot i que ho han provat tot res no canvia.
Però la teràpia familiar també és útil en aquells casos on la família pateix per un dels membres, el qual és qui presenta la simptomatologia.

En tots els casos la teràpia pot ajudar a la família a buscar noves formes d’afrontar les dificultats, millorar la comunicació entre ells i apropar les seves diferències.
Les sessions de teràpia familiar no són sempre amb tots els membres. Es decideix la convocatòria en funció del que es valori que pot ser més positiu pel desenvolupament de la teràpia.

Normalment es realitzen tres sessions d’avaluació en les que s’intenta entendre com s’ha arribat a la situació actual, quines són les solucions que la família ha intentat per resoldre el que els passa i per conèixer les famílies d’origen.
Amb aquestes sessions es pot fer una primera avaluació i pronòstic de canvi de la família. Per experiència podríem dir que en un marge d’entre 10 i 12 sessions les famílies amb motivació poden introduir canvis.

Els temes que podem abordar des de la teràpia familiar són:

 • Discussions i baralles freqüents
 • Dificultats de comunicació que impedeixen resoldre els conflictes
 • Distanciament
 • Problemes amb les famílies d’origen
 • Fills rebels i /o desafiants
 • Fills hiperactius, amb problemes de comportament i/o aprenentatge
 • Desacords en l’educació dels fills
 • Dol per la pèrdua d’algú estimat per la família
 • Addiccions
 • Trastorns alimentaris
 • Trastorns mentals
 • Malalties cròniques
 • Altres problemes de salut