EMDR

EMDR és un abordatge psicoterapèutic innovador, validat científicament, que accelera el tractament d’un ampli rang de patologies fòbiques i traumàtiques com el trastorn per estrès postraumàtic entre d’ altres. L’abordatge, […]

Leer Artículo →